Co umíme

 • zemní práce
 • výkopové práce
 • výkopy pro inženýrské sítě
 • výkopy základů staveb
 • výkopy drenážních rýh kolem základů staveb
 • výkopy pro tepelná čerpadla
 • hloubení jezírek, bazénů, jímek a čističek
 • čištění koryt potoků, strouh a příkopů
 • zemní a výkopové práce ve stísněných podmínkách
 • jiné zemní a výkopové práce dle přání zákazníka
 • výkopy pařezů
 • převozy materiálů do 3,5 t – délka podvalu 4,30 m
 • odvoz materiálu do 5 tun (cena 20 Kč/km)
 • sklopka do 5 tun – přivezeme/odvezeme (písek, suť, zeminu)